top of page

เช็ดกระจกตึก/อาคารสูง

  • 4 ชั่วโมง
  • ไม่ระบุ
  • สถานที่ของลูกค้า

การประเมินค่าบริการ

-ขึ้นทำความสะอาด กำแพงและกระจกบนพื้นที่สูงโดยใช้นั่งร้าน -ขึ้นทำความสะอาดกำแพงและกระจกบนตึกสูงโดยใช้การโรยตัว (Spider Man) -ขึ้นเช็ดฝุ่นและหยากไย่บนโครงเหล็กหลังคา เสา ป้าย ท่อ ที่อยู่บนที่สูง -ถอดล้างมุ้งลวด เช็คเหล็กดัดที่อยู่สูงยากต่อการทำความสะอาด


bottom of page