top of page

ทำความสะอาดก่อนเข้าอยู่

  • 4 ชั่วโมง
  • เริ่มต้น 1,900 ฿
  • สถานที่ของลูกค้า

การประเมินค่าบริการ

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ การทำความสะอาด บ้าน สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร หลังตกแต่ง หลังก่อสร้าง ก่อนย้ายเข้า หลังย้ายออก ใช้เวลาได้คุ้มค่า บริการพร้อมอุปกรณ์หรือน้ำยา ที่มากกว่าการทำความสะอาดประจำวัน บริการทำความสะอาดแบบเหมา ส่งมอบเมื่องานเสร็จ ไม่ต้องห่วงเรื่องจำนวนชั่วโมงที่จอง


bottom of page